Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uyum Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 29/12/2017

Müdürlüğümüze bağlı  Merkez ve İlçe kurumlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine istinaden sözleşmeli olarak atanan personellere Uyum Eğitimi verildi.Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Baş Hekimliği tarafından organize edilen uyum eğitimi 31.05.2017 tarihinde saat 10:00 ‘da Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanan eğitim de İnsan Kaynakları Şube Müdürü Fatih Özsöğüt "Personel Özlük Hakları" konusunu, Acil Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr.İlyas Acartürk "İl Ambulans Servisi Yönetim Yapısı"nı, Sağlık Memuru Murat Kışlal "Sağlıkta Kalite Standartları"nı ve Sağlık Memuru Ahmet Paksoy "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" konularını anlattı.

  • uyumegitimi.JPG
  • uyumegitimi1.JPG
  • uyumegitimi2.JPG