Kahramanmaraş
İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 31/05/2017

1-Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemlerini yürütmek ve bu konuda yazışma yapmak.

2-Hukuki konularda görüş bildirmek.

3-Mevzuatın uygulanmasından olacak tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak.

4-İlgili mevzuat uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak.

5-Hukuk İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.

6-İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.