Kahramanmaraş
İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 31/05/2017

1. Sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek,

2. Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimlerini yapmak,

3. Kamu sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak,

4. Özel ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının denetimlerini ilgili şube ile koordineli olarak yapmak,

5. Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

6. Yıllık denetim planını hazırlamak,

7. Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

8. Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,

9. Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,